Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fcederjk

DfiEDE

lüfJ GESCHIEDENIS

dig, uitgeleerd (*). D.eze Hoogerchool was

de vij«de in de Ferêénigde Geweien. Reeds in den jaare MPC. hadt men te Harderwijk , in Ge/<fcr/W, eene Hoogefchool geopend; doch deeze was, door geerdfc aail Geld, om de Böodige kosten te drag< n , eerlang vervallen : en het liep aan tot het XLVUfte jaar d'er Keu we , eer zij weder herfteld wierd (f). Rn dus tellen de Zeven Ferêénigde Gewesten een vijfral Hoogefchoolen : Zeelanden Overijsfe/ alleen zijn 'er van verftooken (§).

C) Tegenw. flaat van Utrecht, bl. 356, ft) Landfch. Recesf. 1. fuuy 1647. (§) Men zie, over Zeelands regt tot het fligten eener leegefchoole, het Betoog van P.Paulus, Leyd. 1775.

Sluiten