Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DHR NEDERLANDEN. m

maand , behalven eenige andere voordeden. In Wijnmaand des jaais MDCXXXVI , ftak hij derwaards over , vergezeld van drieduizend Knegten, en landde in Louwmaand des volgenden jaars. Kort naa zijne aankomst ontweldigde hij den Portugeezett de Sterkte Pa^afon. Voorts zondt hij eenige Schepen na de Kust van Guinea, die de Sterkte St.George del Mina bemagtigden. Bij de Landfchappen Fernamluk, Para'iba en Rio Grande voegde hij die van Siara , Siviga en Maragnan. Maar zijne agterdogiige heersciizügt, waaraan hij den braaven Artisch'.fsky opofferde : zijn fmaak voor het prngtige, d;ehein bewoog een kostbaar Paleis te bouwen , en eene Stad , naar zijnen naam genoemd, te.fb'gten, ve>zwakte deeze Volkplanting, door misnoegen onder het Volk le verwekken, en de fehatten der Maat'chappije, die veel betei hadden konnen en moeten woraen aangelegd, te verkwisten (*).

De Oost-Indifche Maatfchappij', meer en meer in haare Bezittingen bevesigd, trok de rijkfle voordee- ' len. De Gouverneur - Generaal , LlENORiK.Bp.orj-' wek, was , in den jaare MDCXXXVI, in het Va. derland teruggekeerd, naa de eerlte grondilagen gelegd te hebben van den Handel op Siarn , in den jaare MDCXXXIV, te Judia, de Hoofdliad deezes Rijks, eene Handelplaats lligtende. Zijn Op¬

vol-

(*) CommelIn Fred. Hend. bl. 180. De Laat, XL ï.. bl. 216.447.454. Aitzema, II. D. bl. 552. Barl.«i Res Braplits,

Frf.dèriS Hendrik.

diaken in !e Oost'ndiën.

Sluiten