Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. iao

kon den fmaad des Volks, haar om de belijdenis des Roomfcheh Godsdienst: aangedaan , niet afweezen. De Koriing zelve , wiens gezag zeer gedaald was, zag geen kans , om zijne Schoonmoeder de heilige regten van gastvrijheid te vérichaÖen, of eene bejegening , welke haaren rang en rampen vorderde. Naa 't verblijf van eenige maanden, verliet zij En~ geland weder: en 't is bekend, hoe de Moeder van een Koning en twee Koninginnen , van den Hertog van Örleans en de Hertoginne van Savoije, te Keu* len, in een Gasthuis, in groote armoede, van hartzeer itierf, in cbn jaare MDCXLII (*). Vreemd einde voor eene Koninginne van Frankrijk! 't Zelve fchetst met eenen trek den veel vermogenden invloed van Richelieu, en laat eene omhtwisbaare fchand Vlek na op de gedagtenis van een Vorst, zwak et laag genoeg, om de regten des Tbrbons, de pligter van dankbaarheid, en de aandoeningen der Natuun opteöfferen aan den onverzoenlijken haat van eenei trotfehen en vvraakzugtigen Staatsdienaar.

Vrugtloos rradden de Staaten bij den Koning vai Frankrijk het terugroepen zijner Moeder poogen t( bewerken. De Ridder Knuit, ten dien einde der waards gezonden , verkreeg veeleer de vernieuwin van 't Verdrag , waar bij Frankrijk weder twaall honderdduizend Guldens aan deezen Staai beloofde onder het gewoon beding <van iets gewigtlgs re bellaar

(') Aitzema , fï. D. bl 540.55j.85i. 't Leeven va Fred. H:vd. II. D. bl. l3. VI. Deel. I

Freder« Ha:ORik.

t

1 Weinig , be ekenende

■ Veldr tocht.

■ 163*. 1

f

Sluiten