Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïSz GESCHIEDENIS

Frederik

llEHpRIK.

Be Staaten on-

derhande len gevva penderhand in' Neorden,

dige werving , dewijl het meeste Volk, en vooral de Overltcn, uit Duitschland moesten komen, waar de Vijand ook manfcbap zogt, en het gefchaapen (londt, dat hij de meesten en besten zou weghaalen, fchoon zij anders liever zouden verkiezen, onder de Vaandelen van den Staat te d<enen. De Algemeene Staaten , altoos op de zijde van zijne Hoogheid, neigden tot deezen voordag ; maar de Staaten van Holland, die, zints eenige jaaren, de oiiderneemingen, welke tot vergrooting van 't Huis van Oranje konden ftrekken , dwarsboomden, kantten 'er zich ophetfterkst tegen. „ Hier uit blijkt," zegt de Schrijver der Memorien van Frederik Hendrik, „ hoe het beste en de dienst van den Staat ver-

waarloosd wordt, wanneer men zich laat vervoe„ ren , om 't belang van eenige bijzondere Leden te „ behartigen." De Staaten van Holland gingen zo verre, dat zij, indien men weigerde de Koninginne van Zweeden met vijftig Oorlogfchepen en vijfduizend man bijteftaan, niet zouden gedoogen, dat 'er iets buitengemeens , of eenige werving , tegen wien ook, gefchiedde (*).

Het belang des Koophandels en van den Staat vorderde met de daad, dat men zich voor Zweeden, en '. tegen Deenemarken verklaarde. Die beide Noordfche Vorsten hadden een bloedigen Oorlog aangevan:: gen. Chrishaan de IV, Koning van Deenemarken ,

(«) Aitzema, II. D.bl, ioo> III.D.bl.3.3. Mem.dë frsd, Henry, p. 344.

Sluiten