Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER. NEDERLANDEN. ai7

2lende, dat 'er aan 't Verdrag niets dan de tekening ontbrak, verzogten zij eerst met de Staaten te handelen. Tot verhaasting van 't vervaardigen

deezes Verdrags diende zeer de verandering desPrinfen van Oranje. De Spanjaarden zagen de onmogelijkheid , om rechtflreeks iets op hem te winnen, en vervoegden zich bij zijne Egtgenoote. Zij vonden, naar 't berigt der Franfchen , deeze Vorstin te gereeder , om aan hun een gunstig oor te leenen , daar Mazarin , afwijkende van het ftelzel van RicheriEu door eene verkeerde zuinigheid, zich verbeeld hadt, niets anders noodig te hebben tot het behouden haarer vrieudfchap, dan eerbetooningenenpligtpleegingen met eene ruime maate toetemeeten. Zij geeven voor , dat de Spanjaarden , zich van het zwak der Vorstinne en van 4e gelegenheid meester,lijk bedienende , haar in hunne belangen overhaalden door groote Gefchenken. Zij liet niets onbeproefd, om een afzonderlijk Verdrag voorttezetten, vreezende, dat, indien het Verdrag met Frankrijk gefloten wierd , de Spanjaarden het beste gedeelte hunner aanbiedingen zouden terughouden, 't Zij de invloed deezer Vorstinne op haaren Egtgenoot pog toegenomen was door zijne zwakheid, 't zij Frederik Hendrik de vriendfchap der Staaten van Holland wilde herwinnen , 't zij het verminderen zijner Jichaamskragten op zijnen geest wrogt, zeker is het, dat hij eene bijzondere Handeling met den Spanjaard aanving. Men wil, dat zij zo veel belangs fielden in hem overtehaalen , dat zij hein , van 's Konings, O 5 we.

Frederi»

HECvDRIK.

Sluiten