Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S3Q GESCHIEDENIS

HENDRIK.

1 1

i I J 1 ( )

{

1

i t

t

v

drag van Frankrijk even verre gebragt was. Hunne klagten , verwijten en tegenverklaaringen betekenden niets; het eenige , wtlk zij wonnen, was, dat zij een gedeelte der Afgevaardigden overhaalden, om niette tekenen, dan naa wel uitdruklijk bedongen te hebben, dat die Artykelen van geenerwaarde zouden wclzcii, zo lang Franhfk onvoldaan bleef. De Spanjaarden Ronden in 't eerst zeer verzet over deezen tegcnliag. Brom, de afgerigiBe hunner Onderhandelbaren , dagt de Afgevaardigden vreeze aantejaagen met de bedreiging , dat alle de Artykelen niets zouden betekenen, indien zij zich aandatwj/Vr heiden. Hij bragt ze zeifs aan 't wankelen, met mn voortehcllcn , dat bij, in gevalle zij Frankrijk 50 zeer ten wille begeerden tz zijn , het Huwelijk usfehen dc Infame en Looewijk. den XIV. zou tetenen. Maar Donia, Klant en Nederhorst, die leeds de belangen van Frankriji en het in agt neeBen der gemaakte Verdragen voorflonclen, bkeven mverwrikbaar, 'en de Sp::aufchcn gaven, op hunne teutt, weder toe. De Graaf dePcgnaranda kwam le Gevolmagtigden zien. Hij geliet zich de weigejng zijner Amptgenopten , om dat mits te laaten ;eiden, aftekeuren. Om hen te Berber van de opegtheid zijner mceninge te overtuigen , maakte hij, rj den Spaanfchen fmaak , een groot Kruis -op de afel, en zweer bij 't zelve , dat de Spanjaarden ter wieder trouwe den Vrede met Prankrijk wilden fluiyi, De P'rarfchen WMen, in de daad , vol fpijrs; 'gat, de heericiier.de neiging van 't Gerneenebest

wee-

Sluiten