Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. s»i

weetende , voorzagen zij, dat de Artykelen in eik der Ferêénigde Gewesten gereedlijk goedgekeurd wordende , het bijvoegzel weinig zou betekenen. Zij gaven , om geen aanitoot te verwekken, de fchuld aan de Afgevaardigden, en hadden het, bovenal, geladen op den Heer Pauw, als den flimtlen en gevaarlijkften der Gevolmagtigden. Ondertusfchen vertoonden zij bij de Spanjaarden een goed gelaad, ten einde deezen hunne eifchen niet vermeerderden (*).

Op de reis van den Heer Servien na den Haage hadden de Franfchen hun meeste hoop gevestigd. Deeze bekwaame Onderhandelaar was, met het begin des jaars, na Holland getrokken , om eensflags den voortgang der Onderhandelinge te Buiten \ door de Staaten in een nieuw Verbond van Borgtogt te

doen treeden. Langzaam vervorderde hij zijnen

weg , om tijd te vinden tot het doen werken zijner verftandhoudinge in Gelderland en te Utrecht. In den Haage komende , zogt hij eerst gehoor bij de Algemeene Staaten. In een breed uüge werkt Vertoog Beide hij het gedrag van Frankrijk op het gunstigfte voor, en poogde kwaade vermoedens inteboezemen tegen de Spanjaarden, die , door tweedragt te verwekken , den Hollandfchen Leeuw eerst van 't Z waard, en , vervolgens , van den bundel Pijlen zogt en te berooven ; een bundel, die, gelijk hij verklaarde, niet allee» ten zinnebeeld ftrekte vaii de Eénigheia

dej

(*) Bashaoe, p. ï6, 6t, 63.

Freherik Hendrik

Onderhandelingvan den HeerSERvien in den Haage.

Sluiten