Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLAND EN. »33

Munfler was vertrokken, Philips x* Roy herwaards , een MaH van buigzaamen , listigen en doortrapten aart, niet zeer kiesch ten opzigte van de keus der middelen , om zijne oogmerken te bereiken. De Heer Brun, bekwaamer door zijn invloed en welfpreekendheid, verzogt een Vrijgeleibrief, om in den Haage te komen, en, zo hij voorgaf, met den Franfchen Staatfchenaar te handelen. Dan de Heer Servien verklaarde uitdruklijk , dat hij noch zin noch last hadt, om deeze aangeboodene onderhandeling aantevangen, en dreigde te zullen vertrekken , wanneer de verzogte Vrijgeleibrief werd toegeftaan. De Heer Bron zette deeze weigering betaald, door, in alle Gewesten, een Gefchrift te verfpreiden, ingerigt om het gedrag der Spanjaarden te billijken, en de Franfchen in 't ongelijk te Hellen, die, zijns oordeels, alle hunne Vermeesteringen in handen krijgende, niet zouden naalaaten , om de harsfenfchimmige belangen van eenige onzijdige Volken hinderpaalen te Hellen aan 't geluk van eenen Vrede , welken geheel Europa met ongeduld verwagtte.

Tot dus lang hadt de Heer Servien zijn eigenaartig oploopend en heftig character weeten te bedwin- ; gen. Deeze befchuldigingen , welken men niet we- ] derfprak, verbitterden hem, en, de Afgezanten der Staaten een Vertoog opgefleld hebbende , waar in zij dezelven fcheenen goedtekeuren, en de Franfchen ongelijk gaven, werd hij geheel in vuur en vlam gezet. Hij vervaardigde een breed Gefchrift, vol bitP 5 ter-

Fredew^ Hendrik*

De Heer. Ierviem ■er;raaid.

Sluiten