Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bes. NEDERLANDEN, 24^:

last van zijn Gewest volgen, en vreesde voor de woede der Zeeuwen , die, verfcheide keeren, op 't punt gedaan hadden om zijn huis te plunderen en in brand te fteeken. „ Gij belooft," voerde hij den Franfchen te gemoete, „ het oude Hertogdom Lo„ tharingen , ten einde van tien jaaren , aan Her„ tog Carel overtegeeven. De grootfle flap is ge„ daan. Gij hebt de hoop , om dit Land aan de ,, Franfche Kroon te hegten, laaten vaaren. Is dan „ het kortftondig bezit van een zo gering Land „ voor een zo groot Koningrijk van genoeg gewigts, ,, om het geluk van eenen algemeenen Vrede, in „ welks vrugt geheel Europa zal deelen, opteweegen ? Lerflelt den Hertog terflond in 't bezit van 't liri'goed zijner Voorvaderen. Vreest gij „ voor den onrustigen aart van dien Prins, zelfs naa het ontmancelen zijner fieikfie Plaatzen , dan zal „ Spanje met de Verèènigde Gewesten borg blijven „ voor zijne getrouwheid." Deeze voorflag bragt de F/anfchen in verlegenheid, en bovenal den Heer Servien , die, ter onderfleuning der heimelijke oogmerken des Cardinaals , het Vredeswerkzo veel mogelijk, dwarsboomde. Maar de Hertog de Loncueville en de Heer d'Avaux , die den Vrede opregt begeerden, en 't belaag huns Vaderlands boven de gunst des Staatsdienaars fielden , namen genoegen in dit voorflel. Zij verzogten alleen tijd , om de bevelen van hun Hof te ontvangen : en van toen aan herleefde de blijde hoope op eenen algemeenen Vrede,

Q 4 Pc

Frederik Hendrik.

Sluiten