Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S74

GESCHIEDENIS

FflF.oerik

1J£Kur;k.

nnm men , ter Vergadering van Holland, in over. weeging, om eene belasting te leggen op een zo rijken bandeltak der Volksweelde; doch dit hadt geen gevolg, dewijl die hooge prijzen bleeken van zo weinig befland te weezen als de Bloem zelve. Het

geen natuurlijk te wagten ftondt, gebeurde. De winzugt wekte eene menigte van Handelaaren. Geringe Lieden verkogten alles, om een Tuintje te bekomen , waar zij eenige Tulpen konden kweeken , op welker tierigen groei zij de hoop van groote fchatten vestigden ; en , in hunne verbeelding, was het fcieine Tulp - akkertje reeds tot een uitgebreiden Lusthof aangegroeid. De overvloed der Waaren deedt, in 't volgende jaar, den hooggefteegen prijs zeer daalen. Veelen weigerden de Bollen en Bloemen , in voorkoop genomen, te ontvanger. Hier uit reezen gefchillen tusfchen Koopers en Verkoopers, tot groot voordeel der Regtsgeleerden : de Staaten van Holland fielden 'er orde op. De lust tot dien Windhandel, voor weinigen voordeelig, en veelen hoogstfchadelijk, verdween. De meesten, die zich daar toe hadden ingelaaten , waren Menfchen van weinig vermogen, en zich, inde verwagting van fpoedig rijk te worden, bedroogen vindende, waren de meesten blijde, dat zij hun gewoon beroep weder ter hand mogien neernen (*).

In

(«) Aitzema, II. D. bl. 5°3- 5°4« Wacenaar, Amfi. V. Si. bl. 13 enz.-

Sluiten