Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fifjs Geschiedenis

Willem pa li.

ander naa, r#n de. Portugeezen werden overgeleverd , eenigzins vertraagden. Dit ging zo vei re , dat de Staaten, toen de Munfterfche Vrede gellotcn werd, iu dat Gewest niet meer dan drie Sterkten bezaten, naamlijk op het Recif, in Rio Grande, en \n Paratha. Bittere klagten verwekte deeze ontweldiging tegen den Portugeefchen Afgezant in den Haage,: het Gemeen ftondt op *t punt om zijn Huis te plunderen. Hij beweerde fteeds, dat zijn Meester, wel verre van eenig deel te hebben aan dit bedrijf, gereed was het zelve te liraffl-n. Men hieldt hier over verfcheide onderhandelingen; men ontdekte te laat, dat hij den fclnjn maakte van alles te willen wedergeeven en herlleïlen , om tle toerustingen eener fterke Vloote na Brazil, waar over men ernstig raadpleegde, te nretumen : toen dit voorbij was, voerde hij eene geheel anc.re raai. De Gewesten en Steden, die 't meest leden bij het verlies van Bra-. zii, wilden tot eene openbaare Vredebreuk met Portugal komen ; maar die geen belang hadden bij zulke vcrafgelegene Vastigheden , wederhielden het (*)* Wij zullen , vervolgens, moeten fpreeken van de laatfte poogingen, door de Staaten aangewend , om eene zo heerlijke Vermeestering, die hen als uit der handen viel, te behouden.

De,

(*) Barleus de reh. in Braf.gestis, p.499. Commel, Leeven van Frederik Hendrik, li. D. bl. 172- 187. Aitzema , III. D. bl, 30. 88. 90. Basnage, p. 44.

Sluiten