Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 205

bonden waren, om den Koning , binnen negen jaaren naa het fluiten van den Vrede met Spanje , de uitgefchootene penningen te rug te geeven , welke tijd nog niet verllreeken was; dat zij aan hunne Verbintenis, om den Koning met Oorlogfchepen te ortderfteunen, reeds in den jaare MDCXXV. voldaan hadden, door de uitrusting onder Hautain , die den Staat op een millioen , zevenhonderd en zestigduizend Guldens te haan kwam : welke fomme , met den intrest, zo veel beliep, als Frankrijk van den Staat te eifchen hadt: vooral, wanneer men 'er bijvoegde de honderd en veertigduizend Guldens, hier aan de Franfche Kiijgsoverlfen betaald , mitsgaders het beloop van 't Vice ■ Admiraalfchip,voorüocfo//e gebleeven , en van zeventien metaalen Stukken , geborgen uit een geftrand Oorlogfchip , en na Calais gevoerd. Uit dergelijke tegenreden en zonderlinge berekeningen blijkt genoeg , hoe weinig de Staaten gezind waren, om in de maatregelen van Frankrijk te treeden (*).

Nog neteliger Rondt het tusfchen dit Gerneenebest en Groot-Brittanje. De Partij desParlements, of van Cromwell, hadt alles in dat Koningrijk onder haar geweld. Koning Carel de I, in den loop zijner onheilen, gedwongen, zich aan de Schotten overtegeeven , was door hen aan de Parlementsgezinden verkogt. Naa hem een geruimen tijd bewaard en gevangen gehouden te hebben , maakten zijne

ei*

(') WicQüEr. Preuv. L p. 601. 879. 8,90-

WlLLtt» DE II.

van Engeland,

Sluiten