Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3a4 GESCHIEDENIS

Willem be II.

Verfchil. lende gevoelensdaarover.

eertijds Maurits gegeeven, en zo geweldige maatregelen ten gevolge hadt. Verwekte verbaasdheid onder de aanWëezehden. Doch zijne Hoogheid , weder in de Vergadering verfcheenen , wist de meerderheid te bekomen. Die van Gelderland verzogrén tijd van beraad, fchoon zij, kort daarna, 'erin bewilligden: en Holland verklaarde 'er zich üitdrükHjk tegen : desgelijks Utrecht. Zeeland , Fi tesland , Overijsfel en Groningen üemózn 'er voor ; doch men vindt aangetekend , dat, van het tweede en derde deezer vier Gewesten , llegts één , en van het laatfte twee Afgevaardigden tegenwoordig waren (*> - Het blijkt van zelve , dat men zich

bij de Staaten van Holland niet vervoegde , cn deeze gelegenheid van het fcheiden hunner Vergaderinge aangreep , dewijl men bédugt was voor de onverzettelijkheid van dit maglig Gewest, het veelgemaklijker oordeelende , de Steden door verdeeldheid !e doen bukken, en zo, de een na de andere , te winnen. Om dit doel te>isfer te befchieten, verklaarde zijne Hoogheid , den volgenden dag , zijn voorneemen, om zich in eigen perlbon aan 't hoofd der Bezendinge te vervoegen (t). Veele Regenten waren hunne Ampteri aan de gunst des Stadhouders verlchuldigd: en m i twijfelde niet, ofdeezen zouden, uit dankbaarheid, genen uit ontzag en

vreeze,

(*) Wicquef. Liv. ïir. p. 142. Preuv. I. p. 467.471» 473. Capelle Gedenkf. II. D. bl. 283. (f) Refol. Gen. 6. Juny 1650.

Sluiten