Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ber NEDERLANDEN. 3=5

land te kennen, naar zijn genoegen veranderd , en tot dit getal Leden benoemd, die hij dagt, dat, op den minften wenk, de Burgerij tegen de Regeering zouden doen opftaan. Van dit middel , door zijne Hoogheid bedekthjk voorgeflagen, toen hij zag, dat het werk niet vlotte, zogven de Medeafgevaardigden hem aftewenden, dit geheel aan den Prins laatende, en vevklaarende, dat hun wak alleen beftondt, om alle middelen van overreding te gebruiken (*). Men verleende zijner Hoogheid en het verdere gezelfchap gehoor in den vollen Oud-Raad. De Burgemeester Jacob de Wit hadt vooraf verklaard, dit gehoor alleen toeteftaan uit agtinge voor zijne Hoogheid, zonder eenige krenking van de Opperlle Magt der Staaten van Holland, en van de vrijheid van UemBien in hunne Vergadering. Het fchriftlijk Vertoog , door den Heer van Aartsbergen ontworpen , werd ook door hem voorgeleezen ; doch diende eer tot versvijdering dan tot verééniging der gemoederen. In 't zelve helde men de afzonderlijke afdanking van 't Krijgsvolk voor als een geweldige inbreuk op de Grondwetten, als eene losmaaking van de Unie, en een middel om den Hervormden Godsdienst ten val te brengen. Het zou geene moeilijke taak ge¬

weest zijn , op dit Vertoog een voldingend tegenantwoord inteleveren ; doch de Wethouderfchap van Dordrecht, zeer misnoegd, deedt den Prins geen

an-

(*) Aitzema, III. D. bl. 3ji. Wicqcef. Liv. IV. p. jiq8, Capelle Gedenkf, II. D. bl. 384.

C 5

iVtLLEM 3E II.

Sluiten