Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Willem

de II.

Ver (langen beid, door de bekend, irssking veroor- ' zaakr. ■

]

»

1 r f i

340 GESCHIEDENIS

Prins handelde dan, in de onderneeming op Amflerdam , blijkbaar tegen de meening der Algemeene Staaten, op wier magtiging hij zich nogthans alleen

beriep (*). Van de zwakheid deezer beroepin-

ge fchijnt zijne Hoogheid zelve overtuigd geweest te zijn, dewijl hij, wanneer de Voorzitter ter AtFemeene Staatsvergaderinge, de Heer van BronkhW.t, op zjn last , deeze Vergadering de beweegredenen van het vatten der Heeren , en den aaollag op Amfterdam hadt bekend gemaakt, en deeze het aangetekende aan zijne Hoogheid vertoonde , om te zien of het overéénkwam met zijn oogmerk , door dien Heer verzogt, dat daar van zo breede aantekening niet mogt gehouden worden, hij zon zelve de redenen bij gefchrift doen Hellen : waaróp men het ont«rórpene aan hukken fcheurde (f).

Het berigt van de gevangenneeming der Heeren en het optrekken der Knjgaknegten na Amfterdam' Joor den RaadpenhV.aris Kats in de Vergaderin' let Staaten van Holland beevende gebragt, veroorzaakte eene groo-e verflaagenheid en ontfteltenisfe. 3e meelte Afgevaardigden, uit de menigte der Sollaaten, die 't Hof en den Haag bezetten, onder oorwendzel van na de fchijf te fchieten, in deDuien verzameld , het erglte vreezende , vertrokken Aielijk. Twee der Afgevaardigden van Amfterdam mgen het daar ter Mede bekend maaken : twee anderen

(*) Wagenaar, Amfl. V. St. bl. 99 enz. (tj Capelle, Cedenkf. 11 D. bl. 279.380.

Sluiten