Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3fo GESCHIEDENIS

Wir.lf.m be II.

De Gewestenbe!luiten tot een éénpaarigen voet van afdanking.

ken, om eene zo verfche wonde, die eenigzins be. gón feheelen, niet weder optekrabben. De Staaten van Holland fielden bet, verzegeld , in handen van den Raadpenfionarir. Kats, die 'tzeive, toen hij zijne bediening nederlag, nevens andere Papieren, zijnen Opvolger ter hand helde (*).

Het gevolg van deezen kortftondigen , doch fchriküjk dreigenden , inlandfchen Krijg , was het vastftellen van den Staat van Oorlog met éénpaarige hemmen van alle de Gewesten, volgens den jöngiten voorflag van zijne Hoogheid en den Raad van Staate. Tevens werd bepaald, dat geenerlei afdanking van Krijgsvolk , in dienst van den Staat, zou mogen gefchieden, dan met éénpaarige bewilliging: behoudens nogthans de vrijheid der Gewesten, om te bewilligen of niet tot onderhoud van Volk van Oorlog. Die van Friesland en Groningen hemden riet in dit Befluit, dan onder voorwaarde , dat alle de uitheemfche Troepen zouden worden afgedankt. De Prins, de neiging der meeste Gewesten tót het gevoelen van deeze twee ziende, befloot'er toe, fchoon ongaarne (f).

Willem dp; II. hadt geen reden , om zich te bekladen over de wijze, op welke zijne Brieven,voor zijn vertrek na Amfterdam ^ aan de zes Gewesten

ge-

(*) WicQUEF. Preuv. Tom. I. p. 722. Refol. Holl. 1650. bl. 243. 251. Capelle Geil. II. D. bl. 277.

(+J Wicquef. Preuv. Tom. I. p. 728. Refol. HolL 1650. bl. 247.

Sluiten