Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bei NEDERLANDEN. 363

3, Wij zijn 't, derhalven, die, te Amflerdam , na „ de algemeene Vrijheid geftaan, en de Wetten , die „ door 't gevangenneetnen der Leden van den Staat „ gefchonden waren , met voeten getreeden hebben. „ Eindelijk', wij hebben zelfs alles door den perfoon „ van zijne Hoogheid gedaan. Wij immers hebben 3, hem, naa het pleegen van eene zeer fnoode daad,

gevleid: onze gevoelens hier over hebben hem ge„ dekt : en , even of hij zich zeer meesterlijk ge„ kweeten hadt, hebben wij 'er hem openlijk voor „ bedankt: en zij, die eenigzins meer Vrijheidsge„ zind wilden fchijnen, hebben, ftilzwijgende,dee„ ze daaden goedgekeurd (*)."

Zo veel eers en danks, zijner Hoogheid betoond, diende ter verzagting van de fmert over 't mislukken zijns aanflags op Amflerdam : en 't befluit, op het afdanken der Krijgsbenden genomen , gaf hem zeer veel magts in Krijgszaaken: deeze, met het vertrouwen op den Herken arm in de Algemeene Staaten, verïïerkte hem in het denkbeeld, om den Oorlog, zeer regen zijn zin gehaakt , weder te hervatten. Zints langen tijd hieldt hij Briefwisfeling met den doortrapten Staatsdienaar Mazarin. 't Is bekend, dat deeze, om den Spanjaard de handen vol werks te geeven , dewijl Frankrijk , door binnenlandfche onlusten gèfchokt, dat Rijk het hoofd niet kon bieden ,

(*) V Leeven van Willem den II. bl. 726". Schelii, Lib. Publ. in Anal. Belg. P. Burmanni Sec. Tom. II. 9- 73'

Willem de II.

Verbond

tusfchen zijne Hoogheid en Frankrijk.

Sluiten