Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ber NEDERLANDEN. s§?

Keurvorst van Brandenburg, Philip Lodewïjk en Fpederik Lodewïjk, Paltsgraaven aan den Rhijn, namen deel in dcczen twist, die, in 't einde, daar dat de Voogdijfchap zou bekleed

■ ■ ' lei twee Prinfesfen en den Keurvorst;

doc'i dat i"e Koninglijke Prinfes daar aan alleen zo veel deeto ton hebben, als de Keurvorst en dePrinniRTK Hendrik tezamen(*). iiqig dagen naa de geboorte van deezen Prins, of zijne Grootmoeder vaardigde Brieven af na de SKUtea der bijzondere Gewesten , verzoekende, dat de hooge Bedieningen van den Staat, opengevallen door den dood haars Zoons, ophaaren Kleinzoon mogten overgedraagen worden, als zij over dit ftuk zouden raadpleegen. De tijden waren niet gefchikt , om een gunstigen uitflag te wagten. — Die van Groningen en de Ommelanden verhieven Willem Frederik, Stadhouder van Friesland, eerlang, tot deeze Waardigheid in hun Gewest, die in aanzien nog hooger klom door zijn huwelijk met Aldertina Agnes, tweede Dochter van Frederik; Hendrik, Prins van Oranje Cf).

Hij hadt, zo wel als Graaf Joan Maurits en de Veldmaarfchalk Brederode , zijnen dienst den Algemeenen en bijzonderen Staaten, in algemeene be-

woor-

(*) Aitzema , III. D. bl. 551. 557. Herft. Leeuw, bl. 123 enz. Wicquef, Preuv. I. p. 797.

(f) Aitzema, III. ü. bl. 650. Hei (lelie Leeuw, bh 44- 45-

F 3

Willem de II.

Willem Frederik, Stadhoudervan Groningen en Ommelanden,

Bezending van Holland aan de andere Gewesten.

Sluiten