Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Willem

se ii.

37s GESCHIEDENIS

uit. Het Volk floeg tot oproer over, trok na de Abtdije , waar de Staaten gewoon zijn te vergaderen, en dreigde Thibaut en Landsbergen den dood: zij wisten heimlijk de handen des Grauws te ontkomen , en zich , eerlang , wegtemaaken. Het huis van Landsbergen ftondt der woede ten doel, en werd geplonderd: de tusfchenkomst van eenige Predikanten behoedde dat van Thibaut voor 't zelfde lot. Terftond hier op werd de nieuwe orde op dé benoeming der Wethouderen vernietigd, en de Wethouderfchap te Middelburg•, te Zierikzee , te Goes en te Tholen gekoozen, volgens Octroijen , door elke Stad van de Staaten verkreegen (*). De

Zeeuwfche Edelen zogten ook hun voordeel te doen met deeze omwenteling, en hunne oude Voorregten te herkrijgen: die uit den Huize van Kats , Borselen , Borselen van der Hooge en Tuil van Seeooskerke vervoegden zich, met een fchriftlijk Vertoog , bij de Staaten van Zeeland. Deeze eisch fcbeen gegrond, dewijl zij hunne Regten niet hadden afgedaan, dan om de magt des Eerften Edelen te vergrooten : en, deeze hoedanigheid vernietigd zijnde, kreegen ze wed.-r kragt. Maar de Steden, thans meer dan ooit dit gezag in handen hebbende , vonden het niet geraaden, 't zelve te deelen met Edelen, hoe veel zij ook voor de oudheid van hun Regè inbragten (f).

Waar-

(*) Aitzema fferft'. Leeuw, bl. aoo. ) iii. d. bl. Ó15 enz,

Sluiten