Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 395

de Patenten zouden invullen. Ook werd de bewilliging der Staaten of Gecommitteerde Raaden vereiscbt, om eenig Kr "jgsvolk in eene hemmende Provincie te doen trekken. De bijzondere Staaten mogten ook het Krijgsvolk , binnen hun Gewest, op eigen Patent verleggen. Het Krijgsvolk zou niet flegts aan de Generaliteit, maat ook aan de Staaten van bet Gewest, daar het lag , en daar het door betaald werd , eed moeten doen (*). ; Vervolgens Helde men een Berigtfchrift op voor den Raad van Staate ; -doch deeze , een zo groot gedeelte zijns gezags in handen der Algemeene Staaten overgebiagt ziende , bragt 'er veele zwaarigheden tegen in , en het leedt eenige jaaren , eer het beëedigd werd (f).

De Religie was het derde hoofdpunt , 't welk op de Groote Vergadering ten onderwerpe ftrekte. Schoon de Gewesten geen oogmerk altoos hadden, eene nieuwe Godsdienst-oefeningiutevoeren,fcheen het, egteT, noodzaaklijk , zich op dit ftuk nader te verklaaren. In Holland hadt het belang des Koophandels, gepaard met andere redenen van Staat, te wege gebragt, dat men, zints veele jaaren , de hevigheid tegen de Remonftranten haakte, en omtrent de Roomschgezinden veel oogluikings gebruikte , die met den Vrede niet verminderde, fchoon men de Plakaaten tegen de Vergaderingen deezer Gezindheden

(*) Aitzema, Herft- Leeuw, bl. 112-114. I37-M3f.t) Zie aldaar, bl. jqi enz.

Wille*

de II.

Het fiuk der Relt gie behandeld.

Sluiten