Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4o2 GESCHIEDENIS

W"lLLEU E2 II.

Schikkingen regen de O lkoopingen.

in 't o"enbair geoefend wordt; mits dat niemand „ in zijn geweeten onderzogt wordt (*)."

Op de Groote Vergadering behandelde men verfcheide andere aangeiegene (tukken , fcncon geene betrekking hebbende toe de drie gemelde hoofdvoorwerpen der raadspleegingen. Het ltrekt thans ten fchandv'ekke van 't Gerneenebest, dat'zij, die invloed hadden op de begeeving der Ampten , en de Afgezanten in vreemde Gewesten, zich g reedijk lieten omkcopen. Deeze (hoedé ban fel hadt men dermaate doorgezet, dat, op de MunfierfcheVredehandeling, de Ridder de Knuit niet in de belangen van Frankrijk wildï treeden , dan ra dat hij de achterHallen van eö* jaargeld, door dit Hof hem toegelegd, ontvangen, en belofte voor het tce'/omende hadt (f). „ Men kan ni.t lochenen ," fchrijft Wicquefort , dat de Omkooping tot de Voornaamfteu van den „Staat was doorgedrongen (§)»" Men maakte fchü>-kingen tegen de Omkopingen en hst ontvangen van Gefchenken door Leden der ' loog: Colhgien (*♦). Doch die van Holland werden befchuldigd, dat zij, ten üj L der Groote Vergaderinge zelve, door beloften van bevorderingen tct aan ienlijker Ampten, veele Afgevaardigden der andere Gewesten over-

haal-

(*) P. Paüloï Perkl. der Unie, II. E. bl. 241 " 345-

en de daar aangehad He Scbrij ve~s. Ct) Bougeant Ne^ociat. fecr.

(§j WlCQUEFORT. lïv. v. p. 251. 253»

AlTiEiLA Herft. Lauw, bl.^u. 84.94.143.107.

Sluiten