Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dzr N 1011 IA N DEN. 41S

best, en dat hij'er genoegen in vcndt, dewijl het zonderling en (tour was , als ook met zijn cbaracter wrnder wel firookte (•).

r^j i'e'crür..: "e ui: Walter St.uk.land, kundig in de getreiterd jfe deezes Lands , waar bij zeven jaaren , als Agt-n: des ParUmtr.is, zich hadt onthouden, en Ouves St. John , een Man van Heren en cp'.üorerden aart. Zij ..a-;"e?. tenen aanzienlijken itoet en eene aflerfcfhtttrendlte toerusting; want Cecjiwell, fchoon, als een ui ge ëerde Veinsaart, op Ifrenge zedigheid in 't uiterlijke gefield, wilde Vreemden een hcog denkbee'd inboezemen van het nieuwe Gerneenebest. De Afgezanten , gehoo: gehad hebbende in de groote Vergadering , tradei met Gemagtigden der Staaten in gefprek ; dochtoon den wel draa hunnen üinkfehen toeleg. Zij wildei geene onderhandeling aanvangen , dan naa bepaali te hebben, dat de Arrykelen , wegens welken mei overéénkwam, van geene kragt zouden weezen , 0 men moest wegens allen overéénkomen. Teriron ontdekt hebbende , dat hun harsfenfehitnmig pla der verééniging van beide de Staaten weinig ingang zou vinden fpmken z-\ 'er alleen over in algemeen bewoordingen , en fielden voor eene riauwe verbit tenis tnïfchen de beide Gemeenebesten , die deze venzoa veréénigen in dezelfde belangen en deze'.li

werl

(*) Dt Caufts BfUi Angl. in Bnu*. Ana'.. Btk. II p 157. Hitme, Csp. LX. Clarendo.n Hij. du Gur tsvil. V. p. 168.

I 9

Staats-

Rldes.

Onder-

hsnde'in» gen

de En. ge/fch* Afgezanten.

1

t l 1

f 1 | i e 1-

e

Sluiten