Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r<> GESCHIEDENIS

Regee-

SiNG.

t welk , naa zo vede jaaren Oorlogs en Burgnrkrügs, na Vrede en Rust verlangde. Zij zogten de Staaten te beweegen tot 'het aanvangen der vijandlijkheden. — In die hoope dreeven zij de berugte Acte door, bekend, onder den naam van Acte , M aanwas van Scheepvaart en Koophandel. Volgens deeze ,, mog„ ten ge^ne Voortbrengzels van Azia , Africa , of „ America, in Engeland gebragt worden , anders „ dan met Schepen, die Engelfchen toebehoorden, ,, en, voor 't grootïïe gedeelte, met EtgelschBoots-

,, volk bemand waren. Geena Voonbreugzels

„ van Europa mogten in Engeland gevoerd won ,, den, dan mat Engelfche Schepen, of met Sche,, pen van de Volken, daar die Goederen vielen, „ voortgebragt of gemaakt waren, mits men dezel„ ven niet van vreemde Plaatzen, maaralleen van „ die, daar ze vielen en gewoonlijk eerst geicheept ,, wierden , in Engeland bragt. —*■ Geecerlei „ Kabeljauw, Haring, of andere Zoutevisch , ook „ geene Walvisfchen , Walvischbaarden of Traan „ mogien'm'Engeland komen , of van daar uitgevoerd „ worden, dan met Engeljche Schepen. Dit Verbod „ zou zich nogtbans niet uitftrekken over Bullioen, ,, noch over Goederen, genomen bij wege van fchi„ verhaaling, noch, eindelijk, over Zijde of Zijden ,, Stoffen, te lande- over Italië gebragt, tegen En- I „ gelfche Waaren : welke Zijde, of Zijden Stoffen „ men te Oostende, Kieuwpoort, Rotterdam, Mid„ delburg,. Amfterdam, of in eenige andere Haven „ daaromtrent, zou mogen laaden , onder Geregt-

„ hjke

i

Sluiten