Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

staats'

Regee-

ring.

De Engelfchenweigere ■lles.w

tot bivredigirkan ftte ken.

42Ó GESCHIEDENIS

dat Tbomp, 't zij uit aangeboorene fierheid, 't zi] uit ijver voor de eer van den Staat, 't zij uit verkleefdheid aan.'t Huis van Oranje, waar van hij een ijverig Voorftander was , oordeelde , volgens zijn last, hoon met geweld te moogen afvveeren. Was het der Staaten oogmerk geweest, de 'Engelfchen, door een onverwagten flag , fchrik aantejaagen, Tromp zou, voor Duins, de Schepen vanBouRNE, eer deeze zich met Blake veréénigde, geheel hebben kunnen vernielen. Doch de Staaten van Holland en Zeeland hadden zo veel redenen tegen deezen Oorlog, dat men vrijlijk mag vastflellen, dat zij, in het lastgeeven aan Tromp , alles vermijdden , 'tgeen de Vredebreuk kon verhaasten; zo't gefchieden kon, zonder de eer of 't belang des Gemeenebests te verkorten (*).

De tijding van deeze bloedige ontmoeting, te Londen verfpreid, vermeerderde de kwaadaar;igheid eens

\ woesten Volks en de fierheid der Leden van het Gemeenebestgezinde Parlement. Der Staaten Afgezan-

8 ten, blcotgeiïeld aan den hoon des Grauws , werden in hunne wooning, door Ruiters daar voor, befchut. De Beftuurders der Ferêénigde Gewesten zagen de gevolgen deezer Vredebreuke zwaar in. De Afgezanten te Londen zogten Tromp te verontfchuldigen , van den Aanvaller geweest te zijn : verkiaa-

rende,

O Aitzema, IIL D. b!. 711. 714. Wicquef. Liv. VI. p- 317——329. Holland fche Ulerc. van 1653, b!, 35 enz'

Sluiten