Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

St.utsRfgce-

ring.

43Ö GESCHIEDENIS

perbevel, 't zij men de verdenkingen ongegrond gevonden hadt, en hem voor den bekwaamden Man hieldt, of om dat hij veel meer bij 't Zeevolk bemind was dan de Witte. Omtrent driehonderd Koopvaarders moest hij na de Kaap Lezard geleiden. Bij de Hoofden, tusfchen Douvres tn Fal/ron, ontmoette hij de Engelfche Vloot, onderden Admiraal Slake, omtrent veertig Schepen lterk, doch alle groote Oorlogfchepen. De onvertzangde Blake cn week den fhg niet: twee fmaldeelen der Staatfche Vloot, aangeveerd door Jan Everiszoon en Ruiter, vonden zich bloorgelield aan 't hevig vuur zijns geIcliuts , en één gedeelte kon niet opkomen ; maat Tromp , zich in den ftriju mengende, vogtverwoed, en dwong twee Engelfchen tot de overgave De' Staaten verlooren maai één Schip, 't geen, naastdenklijk, door eigen vuur in de lugt fprong. Blake , gewond, moest de Zee ruimen, en de aankomende nagt diende tót behoud der Brltfche Vloote, die, hadden alle Schepen in den flag kunnen deel neemen, zeker geheel en al gcflaagen zou geweest zijn. 's Anderendaags bemagtigde Tromp nog twee Schepen. Hij geleidde de Koopvaardijvloot na het Eiland Rhes , waar hij eene andere vondt, die op. hem wagtte, en veilig na 't Vaderland geleid werd. Men verhaalt, dat hij eenBeezem aan de groote Mast liet binden , ten teken, dat hij de Zee fchoon geveegd hadt {*).

Her-

CO Brandt, Leeven va>\ ds Huiler, bl. 35 ena, '

Sluiten