Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staats-

regeeri.xg.

Zeeflag op de hoogte van Kat' wijk en de Maaze. ,

l5o GESCHIEDENIS

't welk naar geene'redelijke voorflagen wilde luisteren (*)*.

De beide Vlooten ontmoetten elkander op de hoogte van Katwijk, en ttreeden tot een uur naa zon, zonder eenig noemenswaardig voordeel op elkander te bevegten. Twee dagen laater vondt Tromp zich verfterkt door de Schepen van de Witte , telde 'er nu honderd en zes onder zijne vlagge , en zogt terftond den Vijand op , dien hij bij de Maas , op de hoogte van Ter Heide , of Scheveningen , aantrof. Deeze was de laatfle Zeeflag, geleverd tusfchen twee mededingende Volken, even magtig, en ftrijdende met de ze'fde dapperheid, het dén om deHeerfehappij, en het ander om de Vrijheid der Zee. De Vloot der Engelfchen was talrijker , hunne Schepen vertoonden zich als drijvende Kasteelen, in vergelijking van de veel kleinder, hier ten Lande uitgerust. Zij fleegen 'er niettemin door heen, en wendden 'er terftond weder in. De dappere Tromp werd , op dat oogenblik, van de Hut afgaande , om order te hellen op 't gefchut, met een musketkogel, door de !hnkerborst, zo in't hart getroffen, dat hij dood nederviel. Dit groot verlies, 't welk men zorgvuldig bedekt hieldt, maakte geene verandering in 't gevegt, *t welk, in goede orde, en met dezelfde hevigheid, zijnen gang ging. Verfcheide Schepen van den eenen en den anderen kant werden in den grond ge-

fch&o.

C) Brandt, Leeven van de Ruiter, bl. 50.

Sluiten