Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H66

GESCHIEDENIS

StaatsRegeerinc.

"Cromwellverkrijgt de Qp-

pe:magt in Engeland , on der den tytfcl van Protector.

pers. I. p. 262. s8i. 299. 368.583- 600. 643- H.p. 133. -93 -57' 454- Capelle Gedenk f. II. D. bl. 396. Verbaal van Beverningk , bl. 4.

Doch, eer de Afgevaardigden in Engelandkwzmen, hadt dit Eiland ten tooneele geiirekt eener nieuwe omwenteling', die gefchaapen fcheen de Onderhandeling te zullen begunstigen. Cromwell , één der zonderlinge Mannen, die zich ooit vertoonden, voegde bij de listiglte ftreeken der Staatkunde en de diepfte geveinstheid een onverfchiokken moed en onbepaalde Staatzugt. Bekwaam , om Lieden van allerlei character inteneemen, was hij tot Opperbevelhebber van 't nieuw Gerneenebest veiheven , en teffcns zo ontzaglijk geworden , dat zijn gezag dat des Parlements moest vernietigen , of anders door 't zelve vernietigd worden. Cromwell twijfelde niet, wat hem hier te kiezen ftondt. De Bevelhebbers des Legers , door hem aangezet , leverden veelvorderende verzoeken bij het Parlement in , en fpraken van 't zelve te ontbinden. Het Parlement noemde deeze Verzoekers oproerig. Cromwell nam den tijd waar, dat de gemoederen op hetfterkst gistten, en begaf zich na de Zaal van Westmunfter, gevolgd door driehonderd Soldaaten, op een beveelenden toon , der Vergaderinge te gemoete voerende : Foei! vet trekt van hier ; gij zijt niet langer waardig Leden van het Parlement te weezen : de Heer heeft U allen verworpen 1 en andere Werktuigen gekoozen, om zijn werk te volenden. Hierop deedt hij alle de

Le-

Sluiten