Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 481

den, dewijl de Vrede tot geen anderen prijs te krijgen was (*> De Edelen openden zich niet klaarlijk, dewijl Brederode en Duivenvoorde afweezig waren. Eenige Steden , onder anderen Dordrecht en Medenblik , toonden , door hunnen aandrang, om dit Buk aftedoen , welk eenen haat zij het Stadhouderfchap toedroegen. Anderen verklaarden zich min of meer Merk voor de Uitfluiting. Eenigen begeerden hun bijzonder gevoelen niet te zeggen. De ïneesten wilden eerst veiflag doen , en hunnen naderen last ten fpoedigflen openen Door eenige Afgevaardigden kreegen de Steden kennis van het gehandelde, met verzoek van derzelver befluit , alles onder een Brengen Eed van geheimhouding (f).

Bij eene nadere Vergadering, over dit onderwerp, was men verre van éénsgezind. Deezen hemden voor de Uitfluiting, genen 'er tegen. Eenigen (lelden een middelweg voor, welken zij dagten dat beide de Partijen moesten inflaan, doch dieniemand behaagde. Zij wilden , dat Holland zich alleen verbondt, nooit eenen Stadhouder te kiezen; doch dit middel zou Cromwell niet voldaan hebben, die de perfoonlijke uitfluiting des Prinfen van Oranje vorderde : daarenboven fcheen het redelijker , den weg tot die hooge Waardigheden voor een -enkel Perfoon

te

(*) Basnage, p. 337.

(+) De Witt, Brieven , V.D.W. 338. Secr. Refoj. Holl. I. D. bl. 134. Basnage , p. 338.

N 3

Saats-

Regeerikg.

Nadere handeling over de Uitfluitbg, en de Acle ontworpen.

Sluiten