Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sta ats RégËb»

RiiNG.

520 GESCHIEDENIS

Brazil. Men zou zich van den Vrede hebben kunnen bedienen tot het herkrijgen van eene zo fchandeiijk weggegeevene Bezitting ; doch men vergenoegde zich met van Schoonenburg , Haaks en van Schoppe , die 't laatst het hoog bewind over Nederlandsen Brazil gevoerd hadden , in hegtenis en bewaaring te neemen. En het gefchil over den wettigen Regter deezer Perfoonen,tusïchenHoIland en de Algemeene Staaten, maakte ruim zo veel gerugts, als het verlies van Brazil zelve (*). Niets ftrengs werd tegen de Gevangenen befloten. VanSchoppe alleen verklaarde de Krijgsraad vervallen van zijne verdiende wedde, en men vondt geen genoegzaamen grond , om hem en de auderen van lafhartigheid, veel min van verraad, te befchuldigen. Plet verlies van ééne der Volkplantingen in America , die door goed beftuur de bloeiendlte zou hebben kunnen worden, fchreef men in 't algemeen toe aan mangel van derwaards gezondenen Onderhand , en den Oorlog met Engeland , uitgebroken op een tijd, dat men eerst met ernst in Brazil veel belangs begon te ftelleu. Dit alles wrogt zigtbaar mede; doch de weezenlijke oorzaaken fchuilen dieper. Veelvuldig waren over Brazil de gefchillen tusfchen de Algemeene Staaten en die van Holland. De laatstgemelden bekreunden zich niet zeer. aan 't bewaareu eener Volkplan-

(*) Thürloe's Papers, II. p. 481. 496. 700. & III. p. 50. 51. iif5. Refol. van Confid. bl. 218 enz. Aitzema , 111. D. bl. IXIÓ 1120. 11si. 1223.

Sluiten