Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staats-

r egeering.

52ü GESCHIEDENIS*

gaapende eifchen te voldoen: weshalven hei zich tot het bieden van wederliand toerustte. De Vloot der Staaten lag voor den mond der Taage , en hieldt, verfterkt door nog veertien Oorlogfchepen van dert Vice - Admiraal de Ruiter , de Haven van Lisboa gefloten, wagtende op de Portugeefche Vloot , die uit Brazil moest komen, welke eindelijk opdaagde. Een dikke mist veroorzaakte, dat vijfentwintig van de veertig Schepen der Zuikervloot het ontfnapten; en het bemagtigen van vijftien dier Schepen was al het voordeel deezes Oorlogs. Geringe vergoeding waarlijk voor 't verlies eener groote Landftreeke , en de kosten deezer Zeetocht ! In 't volgend jaar ttevende de Ruiter met eene andere Vloot na de Kusten van Portugal; doch men hieldt daar de Oorlogfchepen binnen de Havens , en weinig Koopvaarders vertoonden zich in 't Vaarwater , dewijl de Handel op Lisbon meest flil ftondt, weshalven hij, niets ten nadeele van Portugal uitgevoerd hebbende, in 't Vaderland wederkeerde (*). Deeze openlijke vijandlijkheden fmaakten den Handelaaren niet. De Admiraliteit van Amfterdam gaf , ondanks den Oorlog, denoodige Vrijgeleidbrieven, om op Portugal te handelen , mits men geene Krijgsbehoeften derwaards voerde. De Koning van Frankrijk en Cromwell zogten

den

(•) Wicquef. Liv. x. p. 567. 571- Aitzema , IV. D. bl. 107 iiö. Brandt, Leeven van de Ruiter, bl* 137- '4°-

Sluiten