Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J536 GESCHIEDENIS

lang, de Algemeene Staaten , onaangezien de tegenkanting van Zeeland, het voorbeeld der Hollanderen, De Handel op Frankrijk werd door alle de Gewesten verboden, en de Franfche Schepen en Goederen

alomme in beflag genomen (*). Eenigen der vuu-

rigfle Yveraaren wilden tot een openbaaren Oorlog komen. De Spanjaarden, wel in hun fchik, dat de zaaken eene zo zonderlinge keer namen, deeden terflond voordeelige voorhagen aan de Staaten, om zich met hen te veréénigen, en den Vrede met Frankrijk te breeken. Het moedig befluit der Staaten en de aanzoeken van Spanje maakten de Franfchen handelbaarder. De Afgezant de Thou gaf hoope, dat het beflag in Frankrijk zou opgeheven worden , zo ras de Schepen, door de Ruiter genomen, wedergegeeven waren. Doch hier in kon men niet treeden, zonder het gedrag van de RurTEE, 't welk men goedkeurde, teveroordeelen, dekaaperijender/*>v?»fchen te regtvaardigen, en andere Mogenheden den weg te wijzen, om den Staat willekeurig naar hunne hand te zetten. De Witt en van Gent , die meest met de Thou handelden, bleeven onverzettelijk des Konings eisch weigeren (f),

Zij wisten de zaaken dien loop te doen neemen , dat de Thou andere taal begon te fpreeken : en

ver-

(f) Thdrloe's Papers, VI p. 250. 262. 209.300.335. Aitzema , IV- D. bl. 56.

(t) Tmnuxte' s Papers, IV. p. 250.299 304.320. 32X. 333. 334' De Witt, Brieven, U D. bl. 317.

StaatsRegee.

KING.

Sluiten