Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ijer. NEDERLANDEN. 539

met agting, a!s billijke Verdeedigers van de vrijheid der Zeeën, en Handhaavers van 't Regt der Volken. De wijze, op welken de Staaten, met wapenen in de hand, in 't Noorden handelden, zal een nieuw gewigt aan deeze waarneeming bijzetten. Laaten wij nu zien, hoe zij de Vrijheid van het Noorden tegen Zweeden verdeedigden.

Naa dat het Gerneenebest, door eigene kragt betraande, vrij was in zijne beweegingen, en niet gedwongen die zijner Verdeedigeren te volgen , nam het ten Staats - Itelzel aan , het evenwigt te bewaaxentusfchen denabuurigeMogenheden, en te beletten, dat geen derzelver al te zeer overwoog. In gevolge hier van waakte het nauwlettend op de flappen van Frankrijk en Zweeden. Dobr uitgeflrekte vermeesteringen groot geworden, was hit niet meer aan die twee Rijken verpligt; ja, dit nieuw plan bragt hen meer op de zijde der oude Vijanden, Spanje en Deefiemarken. Christina , Koningin van Zweeden, den zonderlingen flap gedaan hebbende, om van den Rijksthroon aftetreeden , en dien overtelaaten aan haaren vollen Neef Carel Gustavus , befloot deeze Vorst, vol krijgsvuur, en aan 't hoofd eens Oorlogzugtigen Volks geplaatst, de voetflappen te drukken van zijnen Oom Gustavus Adolphus. , Breemen herriep zijne Regten, als eene vrije Keizerlijke Stad , en wilde de heerfchappij der Zweeden niet erkennen. De Koning belegerde de Stad. De Veréénigde Gewesten zogten de Rijks-Prinfen tegen dien Staatzugtigen optewekken , deeden Krijgsvolk

na

StaatsReges-

rikg.

Vermeesteringenvan Carel Gustavus , Koning van

Zweeden.

Sluiten