Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 55?

ften van Afrka vernederden, de veréénigde gevoeligheid van Frankrijk en Engeland verijdelden, de Vredes-wetten gaven aan twee Gekroonde Hoofden, en de rust in verfcheide kleine Staaten van Duitschland herftelden.

Europa geraakte bijkans geheel in Vrede. Frankrijk en Spanje maakten een einde aan eenen langduurigen, en met zeer wisfelenden kans gevoerden, oorlog j door het Vredes-verdrag, den zevenden van Slachtmaand des jaars MDCLIX, op het Phaifanten Eiland, in fden Stroom Bidasfoa, op de Grenzen der beide Koningrijken, gedooten , tusfchen den Cardinaal Mazarin en den Spaanfchen Staatsdienaar Louis de Haro , bekend onder den naam van den Pyreneefchen Frede. Frankrijk kon het voorwerp, tot welks verkrijging, de Staatzugt de wapenen hadt aangefchooten, niet verwerven, noch de Nederlanden vermeesteren, Schoone kans hadt het, om dit doel te befchieten,naa de roemrijke overwinning, bij de Abtdye in de Duinen bevogten, gevolgd door de bemagtiging van Duinkerken, welke onfleltenis in de Ferêénigde Gewesten baarde; en die noggrooter zou geweest hebben, was deeze Stad, volgens voorheen gemaakte affpraak, niet aan de Engelfchen in handen geheld. De Franfchen namen voor zichzelven verfcheide andere Plaatzen van aanbelang in FlaanHeren in. Spanje kon niet meer wederftand bieden aan de ftoute en moedige onderneemingen der Franfchen, tegen welken het niets hadt, dan vermeesterde Grenzen, een verwarden haat der Geldmiddelen,

FI. Deel. 2. St. § ei

StaatsRegee-

RING.

Vrede tnsfchen Frankrijk en Spanje.

Sluiten