Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s6o GESCHIEDENIS

StaatsRegee.

ring.

Carel de II, in 's Haage ontmoet door Dow.

ning.

geweest. Om de ontwerpen zijner Aanhangeren op 't fterkst te bevorderen, onthieldt hij zich veelte Keulen en te Brifiol. Verfcheide keeren trok hij na ■Breda en Holland, om met zijne Zuster, de Prinfes van Oranje, te beraadflagen; doch altoos zo onbekend, als eenigzins mogelijk was(*> Nogthans werd hij meermalen ontdekt, en kwam daar door in groot gevaar. Eene zonderlinge en niet zeer bekende ontmoeting van dien aart, in '^^voorgevallen , ftrekte hier van ten voorbedde.

Carel de II, zich te Brusfel bevindende, hadt begeerte om zijne Zuster, de Prinfes van Oranje te zien, en befloot, zulks te doen, doch zich in de noodzaaklijkheid bevindende , om die reis op de hehnlijkfte wijze afteleggen, ontdekte hij zijn oogmerk volftrekt aan geen Mensen. Hij beval Fleming, een Knegt des Graaven van Wigton, die in zijn dienst was, en aan wiens trouwe hij, noch toen, noch naderhand, iets in 't minfte twijfelde, in ftilte een paar goede Paarden te bezorgen, en, den volgenden avond, dezelven gereed te houden op zekere bettende plaats en tijd; en dat Fleming alleen bij de Paarden zou blijven tot 's Konings komst. De Koning ging na bed, kleedde zich vervolgens weder aan, en ging heimlijk uit een agter deur, alleen een Brief latende leggen, voor eenigen zijner Bedienden, op welken hij vertrouwde, met berigt, dat hij vertrokken was voor eenige weinige

da-

(*) Thurloe's Papen, VII. p. 233. 238, 361. 41». 419. 428- 429«

Sluiten