Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dér NEDERLANDEN. 581

„ de te geeven." (*) Korten tijd naa dit onderhoud overleedt de Cardinaal Mazarin, achtien jaaren het Franfche Rijk geregeerd hebbende : hij liet een groote fchat, de vrugt zijner fchraapzugt, maar een llegten naam naa, ten opzigte zijner eerlijkheid, en eene zeer twijfels gtige, ten aanzien zijner Staatkundige bekwaamheden. Schoon de Koning niet meer dan tweeëntwintig jaaren bereikte , betuigde hij, zelve den teugel der Regeennge in handen te willen neemen, en het is van dit tijdllip , dat de luisterrijke Regeering van Lodewïjk den XIV. eenen aanvang neemt.

Met de Staatsdïenaaren van dien Vorst zetten de Afgezanten der Staaten hunne onderhandelingen voort. Schielijk zou het Verbond getroffen geweest zijn, hadden geene gewigtige beletzelen zich opgedaan. Frankrijk weigerde het Vatgeld aftefchaffen ; maakte zwaarigheid , om de Staaten bijteflaan in het handhaaven van 't bezit der Plaatzen, in welken zij alken Bezetting hielden , bovenal in dat van Rhijnherk en Ravenfein; en hen te helpen tegen ieder, die hun de Visfcberij zou willen beletten. Eindelijk koozen de Staaten de partij, omdtnSpaanfchen Afgezant, die bun aan was, om het fluiten van een verdeedigend Verbond , groote hoope te geeven. Deeze ftreek van Staatkunde hadt de gewenschte uitwerking. De Koning van Frankrijk , wiens Staatzugtige inzigten reeds op de Spaanfche

Ne-

. (*) Wacenaar, Vader!. Hifi. XIII. bi. 19, 20. T 5

Staat»RegeeRino.

Verbond,

tusfchen Frankrijk en den Staat gefloten.

Sluiten