Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dek. NEDERLANDEN. 613

en niet fchroomde, de Staaten van Holland, op den Predikftoel, als Ferbondbreekers doorteftrijken , en zich zeer bemind maakte bij de Voorltanders van het Huls van Oranje. Nethenius moest zijn Hoogleeraarfchap laaten vaaren. De Staaten van Utrecht vexpligtten de Predikanten tot het doen van beloften, om zich met geen zaaken der Regeeringe of den Raat der Kapittelen en derzelver Goederen te bemoeijen; wie dezelve weigerde te doen, zou terftond van den dienst geweerd , en, wie ze overtradt, naar bevind van zaaken, geftraft worden (*).

Men vondt'er, die, bovenal, tegen de Verdraagzaamheid ijverden. ,, De ftrafdreigende Wetten," fchreef één hunner, „ zijn niet meer dan een lichaam „ zonder ziel : de getrouwe Stad is in eene Hoere „ veranderd. Afgodifche Priesters bezoedelen ons „ Vaderland: dit Addergebroedzel dringt tot in on„ ze ingewanden. Zeggen onze Regenten, dat het ,, afweeren van die Pest een overbhjfzel des Pau: „ doms z\]x\ zou , 't is om dat zij zei ven Papisten „ zijn." Hij voer uit tegen de heerfchende ondeugden , tegen de fchennis van den Sabbath , tegen de ondankbaarheid omtrent het Huis van Oranje, en de ongeregeldheden der zodanigen , die, op het voorbeeld der Papisten , liever verfcheide Bijzitten dan ééne wettige Vrouwe hadden : hoe veelen zetten

den

(•) Aitzema, IV. D. bl. Ö33. 688. 973. Ref^' H"ll. rtfóxi bl. 11. 36. 38. en 1662. bl. 47. Matth. Nbtiiskh

Necetf. deftnfto.

X5

1

Staats» Regee-

IiiNG.

Yveraars tegen de Verdraagzaamheid ,

Sluiten