Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i der

ALGEMEENE GESCHIEDENISSEN

van de

VERÉÉNIGDE

T GEMEENEBEST DER. FERÉÉNIGDE NEDERLANDEN.

VIJFENTWINTIGSTE BOEK.

Tweede Oorlog inet Engeland, en het drievou-» wig Verbond.

Eerste Tijdperk.

Tweede Oorlog met Engeland.

Fijandlijkheden in Africa en America. Over»

winning der Engelfehen bij LestafTe., Oorlog

met den Bisfchop van Mnnfter. ■ Frankrijk en Deenemarken verklaar en zich ten voordeele derVer-

éénigde Gewesten . Zegepraal der Engelfehen

hij Duins. Overwinning op de Engelfehen bij

den mond van de Theems. Beweegenisfen,

ten voordeele des Prinjen van Oranje. ——■ Zeetocht van de Ruiter en den Ruwaard de Witt na FIL Deel A Chtt

Sluiten