Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a4 GESCHIEDENIS

StaatsRegeerikg.

T>s OostIndifche \ en >miiftafcheVloot behouden.

waren, op welken het in Zee loopen mogelijk was en de hand, die zo lang het roer des Staats beftuurde, bragt 's Lands Vloot, met een Zuiden en Zuidwesten wind , gelukkig in Zee. De bedemming was, de Oost-Indifche en andere Koopvaardijfchepen veilig in 't Vaderland te brengen, en de Engelfche Zeemagt, dietegenftandboodt, uit Zee te (laan (*).

Men was zeer ongerust over de Oost-Indifche Schepen en de Smirnafche Vloot, rijke prooijen,op Welken de Engelfehen loerden, wanneer de tijding, dat ze in veiligheid te Bergen waren , de Landzaat'en verheugde. Een zeer zonderling toeval redde deeze Schepen uit het hachlijkst gevaar. Zij had • den, om het Kanaal te vermijden, den weg ten Noorden om genomen, en de Haven van Bergen in Noorwegen bereikt, en wagtteneen geleide vanOorlogichepen, gerust vertrouwende op het Regt der Volken, en nog meer op de nauwe verbintenis tusfchen de S;aatcn en den Koning van Deenemarken. Doel) de Engelfche Afgezant , opgemerkt hebbende, dat die Koning, de gewigtige diensten, van de Staaten ontvangen , vergeetende , zich kleine beledigingen zeer aantrok , haalde hem over, om den lanval der Engelfehen op deeze Schepen te begunstigen , hem ftreelende met de hoop, dat zij den buit zouden deelen. De Engelfche Vloot, in deeze [ireeken kruisfende , kreeg last, om de Staatfchs Schepen, in derzelver vermeende veilige wijkplaats,

aan-

(*) Brandt, Leevcn van de Ruiter ,'bl. 400.

Sluiten