Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§3 GESCHIEDENIS

Staats»

Regee-

*5ng,

De Koning van Frankrijk zendt Hu'pbenden t?gen den Bisfchop van Munjïer.

met beiden Vrede te hebben, rukte de Bisfchop aan. Door 'tGeld uit Engelandpiidetlïsund, hadt hij een Leger geworven van achttienduizend man, meest beftaande uit Overloopers en liegt Volk. -Borkelo viel hem, bij Verdrag, in handen ; en de Bezetting joeg hij, tegen 'tgegeeven woord, door de kling. Lochcm en Deutichem bukten. Hij drong door tot in Over~ ijsfel, plunderde Enfchede en eenige andere Plaatzen in deezen Oort: ook bemagtigde hij Oldenzeel, alleen door de Burgers verdeedigd. Dewijl zijn Leger meest van den roof leefde , verfpreidde zijne aannadering fchrik in aller harten (*). De verilaagenheid was te grooter uit hoofde van de verzwakking der Landmagt, van welke alle Engelfche en Schotfche Regimenten, naa den ontftaanen Oorlog met GrootBrittanje, waren afgedankt. De Hoofden des Staatsbeftuurs, van de Landzijde niets dugtende . hadden geene genoegzaame zorg gedraagen voor de verwerking der Landmagt en de veiligheid der Grenzen (t>

Op de eerfte beweegingen des BisfchopsterKrïjgstoerustinge , waren de Staaten met den Keurvorst van Brandenburg , den Hertog van Nieuwburg, en andere Rijksvoriteii, in onderhandeling getreeden over het leveren van Hulpbenden. De eerstgemel-

den

Ct) D'Esteades , Hl. p. 419« 424. 4»S- 477* Ait«

zemü 5 V. D. bl. 645, 646. 650.

(t) D'ESTIIADSS , III. p. 305, AlTZEMA, V. P. bh

4-1.

Sluiten