Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 49

's morgens ten acht uuren. De Engelfche Vloot telde toen eenenzestig Schepen. De Hollandfche was vierenzestig Schepen fterk ; doch zij hadden reeds drie dagen geflreeden. Die meerderheid werd} behalven dat de Engelfche Schepen over 't algemeen grootcr waren, rijklijk opgewoogen door de vertierking van geheel onbefcbadigde Schepen s met fris Volk. Zo hevig de ftrijd was in den aanvang , zo twijfelagtig hing de zege. Verfcheide Schepen van den eenen en den anderen kant werden geheel reddeloos gefchooten. Eén der Staat fchen verbrandde; doch, naa den middag, gaf de Ruiter , thans met het meerendecl den wind van den Vijand hebbende, fein tot een algemeenen aanval, en om van alle kanten op de Engelfehen lostebranden. Dit bevel werd zo nauwkeurig en met zo veel vuurs uitgewerkt, dat de Engelfehen , te kort fchietende, het heil in de vlugt zogten. Verfcheiden van hunne Schepen werden in den grond geboord, of genomen. De Ruiter zette den vlugtenden Vijand naa tot zeven uuren 's avonds , vol hoope, dat hij het grootfte gedeelte der Vloote zou neemen , of vernielen , wanneer een dikke opkomende mist het verder vervolgen onveilig en ongeraaden maakte: en 't lot van Askue dcedt hem met reden dugten voor de Banken. De vlugtende Vijand was zo verre gevveeken, dat men, 's anderendaags, van de Stengen der Nederlandfche Schepen, die het Slagveld behouden hadden, gcene Engelfehen in 't oog kon krijgen. Zij waren , om zien te bergen , in de naaste Havens binnengelooVII. Deel. D pen.

StaatsRegee-

rinö.

Sluiten