Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5o GESCHIEDENIS

StaatsRegee-

rinc.

Grootheid deszer overwinning.

pen. De Ruiter feinde, om aftewenden , en de Wielingen optezocken.

De zegepraal deezes vierdaagfchenZeeftrijiskwam den Staaten geheel toe. Zij verlooren , 't is waar, één Luitenant-Admiraal, één Vice-Admiraal, zes Capiteinen , omtrent achthonderd Matroozen en Soldaaten, en vier Schepen. Het verlies der Engelfehen was ongelijk grooter , twee Vice - Admiraalen en tusfchen de vijf- en zesduizend man fneuvelden, en van de drieëntwintig Schepen , door hen verlooren, werden 'er zes in Holland opgebragt met drieduizend Gevangenen. Alle reden hadden de Staaten tot het vieren van een plegtigen Dankdag, voor de blijkbaare zege, door de Voorzienigheid den Lande gefchonken. Te Lenden hieldt men desgelijks een Dankdag , en ftak vreugdevuuren aan , als hadden de Engelfehen de overwinning bevogten ; doch dit bedrijf ftrekte alleen om den ijdelen trots diens Volks op het handtastelijkst te toonen. Hun eigen Gefchiedfchrijver Burnet noemt dit gedrag een be/potten van God , en een bedriegen van de Wereld (*). Asrue werd , eerlang , uit den Haage na Loeveflein gevoerd, waar hij tot het fluiten van den Vrede zat. Het Lijk van Barklei werd , op last der Staaten , gebalzemd , en den Koning van Engeland toegezonden , die hen voor deéze verpligtende bezorging vriendlijk liet dankzeggen.

Men Hemde in 't algemeen toe , dat men deeze

over-

(*) Burnet Hifi. of kis swn Time, Vol. I. p. 239.

Sluiten