Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 55

naazetten, en zijne Schepen in veiligheid. Tromp en de rest der ontheisterde Vloot vielen mede binnen. Schoon de Staatfchen flegts twee , en de En* gelfchen vier Schepen verboren hadden, kon de overwinning den laatfte» niet betwist worden, dewijl zij de Zee hielden. Eene zo groote eer lag de Ruiter met deezen welbelegden aftocht in, dat men dien met het winnen van den flag gelijk ftelde (*>

De Engelfehen vertoonden zich tergende op onze Kusten. Op de Reede van het Flie lag eene groote Vloot Koopvaardijschepen. Ondanks de herhaalde waarfchuwingen, dat zij dieper inwaards zouden gaan leggen, tot meerder veiligheid, waren zij, vertrouwende dat de Vijand het over de Zandbanken niet zou durven waagen, daar gebleeven. Holmes onderftondt zulks, onder het beleid van Laurens Heemskerk, weleer in 's Lands dienst, doch om pligtverzuim gebannen, met eenige ligte Schepen en vier Branders. Het gelukte hem , ze allen, beha! ven acht of negen, die zich redden, te verbranden, Zij deeden eene landing op het Eiland ter Schelling, waar zij het Westeinde in kooien lagen. Zulk eer ftout beitaan benam den Hollanderen de gerustheid, welke zij op hunne Zeegaten hadden ; en de fchaa de, hier door toegebragt, trof veelenzo zeer,indiei niet meerder, dan de nederlaag der Vloote (f).

Nieuw

(') Brandt, Leeven yan de Ruiter, bl. 501 enz. (f) Zie aldaar, bl. 534. Relativeofthegreatfucces cfk Majejlys Beet yburning the Dutch Shipi. Guiche, p. 38] D 4

Staats-

RE GEERING.

De Ew gelfchen verbranden eene Vloot Koopvaardijfchepenen het Westeinde van ter Schei* ling.

1

e

Sluiten