Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bim NEDERLANDEN. 83

dan Cornelis de Witt, Ruwaard van Putten, Burgemeefrer van Dordrecht, en Broeder van den Raadpensionaris. Hij was die veragtlijke Man niet, gelijk de Graaf dr Guiche hem afmaalt , maar behoort tot dien rang van Lieden, die veel denken, weinig fpreeken, het uiterlijk vertoon gering agten , en, in gewigtige zaaken, blijken geeven van bedaard en diepdenkend verftand, zich boven het dreigender gevaaren verheffende (*).

De Ruiter ftevende na de Engelfche Kust , en kwam , den zeventienden van Zomermaand , in t Konings Diep ten anker. De Ruwaard ging op hel fcchip des Luitenants- Admiraals van Gend , met zeventien Oorlogfchepen en eenige kleindere voor Uitgezonden na' de Theems. Het Fort Sheernes , or het Eiland Chappy gelegen , werd vermeefterd , d« beste Krijgs- en Scheepsvoorraad , daar gevonden medegenomen , het overige verbrand , cn het For zélve, als niet houdbaar , geflegt. DeRuitei zeilde mét het gros der Vlootë tót voor Qiiinenburg en begaf zich, met eenig klein Vaartuig, na Chat tam. Van Gend liep de Rivier op tot digt onde Chattam , waar de meefte Koningsfchepen lagen Twee groote Schepen en vier Branders hadt nien hit laaten zinken, om de vaart te verfparren: en was d droom daarenboven gefloten met eenzwaaren ijlere Keten , loopende over Katrollèn , die op Vlotte dreeven. Achter die Keten lagen vier Schepen b

nedi

(*) D*ErfiATfti, V. p. ipi. 197- 939» 330'. 355'.' # a

Staats,RegeËrung.

Tocht x\i Chattam.

>

\

x e n

ri

M

Sluiten