Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 101

van Devolutie. Dus noemt men» in eenige Plaatzen der Nederlanden, een oud gebruik, uit kragt van 't welke de Vrouwen van 'c eerlte bedde, ten aanziene der erfenisfen , den voorrang hebben boven de Mannen van het tweede. Hier uit rees, in den beginne, een penneitrijd. Het fcbeen zeer vreemd , uit een Gebruik, betrekkelijk tot de Erf-opvolgingen van bijzondere Perfoonen in zekere Gewesten, het Regt van Opvolging tot de Oppermogenheid in die zelfde Gewesten te willen afleiden. Het was te vreemder, dat de Franfchen, gewoon de onverdeelbaarheid van hun Rijk te beweer en, met denzelfden mondde verdeelbaarheid des Spaanfchen Rijks verdeedigden (*). Tot wederlegging van alle knibbelarijen , bragt men in 't midden den ftaathjken afftand dier Opvolging: op de zekerheid daar van was de hand der Infante aan Lodewijk. den XIV. gefchonken. In de daad, die Vorst liet het veeleer op zijne kragten aankomen , dan dat hij op, zijne Regten vertrouwde.

Lodewijk de XIV. viel, aan 't hoofd eens ontzaglijken Legermagts , in de Spaar.fche Nederlanden , en vermeesterde Chat lei oi , 5. IFynoxbergen , Veurne , Aath , Doornik , Douai, Oudenaarden, Aalst en Rijsfil. Steden, die eertijds maanden belegs verduurd hadden, gingen nu te» langden binnen weinig dagen over. Veele openden de Poorten,

de

(*) d'Estrades , V. p. ico.

G 3

STAATf-

Regeeri.no.

Vermeesttringender Fr auF hen.

Sluiten