Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io4 GESCHIEDENIS

StaatsRegse-

ring.

i

XIV, hier van verwittigd , gaf de Witt , die met Castel Rodrigo handelde , door d'Estrades te verllaan, dat hij zich, ter voldoening van al 't regt? et welk aan de Koninginne van Frankrijk, door den dood van den Koning, haaren Vader , vervallen was , met het Franche Comté, het Hertogdom Luxemburg, Kamer Uk en het Kamerijkfche ,Avien , S. Omer , S. Wynoxbergen , Charleroi, Doornik en Douai te vrede zou houden. Deeze eisch werd in den Haage te wijdgaapende gekeurd, en het toeftaan van denzelven aangemerkt als of men alle de Nedsrlanden afftondt. De voorllag van den Raadpenfionaris was, dat de Koning zich behoorde te vergenoegen, zo men hem het Franche Comté,Kamerijk en 't Kamerijkfche, S. Omer, Avien , Douai , S. Wynoxbergen en Feurne afftondt, mits hij Doornik tnCharhroi, welk men ontmantelen zou, en alle andere Plaatzen te rug gave , dat men wijders eene Wapenfch -rsfing fluiten moest voor den tijd van drie maanden , binnen welken de Staaten de Regeering van Spanje zouden zo, ken te beweegen, om in deeze voorwaarden te bewilligen: 't welk nietgelukkende met gemoede, zouden zij de wapenen ten behoeve des Konings opvatten, om haar daar toe tenoodzaaken; dat, eindelijk, van nu af, zou worden vastgelteld, dat men , in gevalle de Koning van Spanje zonder wettige Erfgenaamen overleedt , de Spaanfche Nederlanden verpligten zou, om zich, volgens het ontwerp van den jaare MDCLXIII, tot een Gemeenebest te verklaaien, naa dat Frankrijk en de

Ver-

Sluiten