Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dek. NEDERLANDEN. 103

Ferèénigde Gewesten zich ieder de hun gelegenfte Plaatzen toegeëigend hadden (*) Om de Staatzugt

van Lodewijk den XIV. te ftreelen, deedt hij hem opmerken, dat die Vorst als dan de handen ruimer zou hebben, om de opvolging van alle de andere Spaanfche Heerfchappijen te verwerven. De Witt zogt, als een bekwaam Staatsman, tijd te winnen. De wijdftrekkende uitzigten, welken hij in 'toogvan den Franfchen Monarch deedt fchitteren , zouden, zijns oordeels , niet misfen , geheel Europa tegen Frankrijk in 't harnas te jaagen. D'Estrades ga£ daarom te verdaan , dat Frankrijk befloten hadt, zijne wettige eifchen te bepaalen tot eenige Landen, welken men hem niet zou kunnen weigeren.

Naar gewoonte vertrouwde de Witt op de ontfteltenis en ongerustheid, door den inval van Lodewijk den XIV. in de Spaanfche Nederlanden veroorzaakt. De Spanjaaraen lieten 't niet berusten bij i^tf«£r//£tebefchuldigen, dat het na eene algemeene Heerfchappij dong: eene befchuldiging, die Europa zo lang tegen Spanje verbitterd hadt, en te meer ingangs vondt, doordien 'er , ten deezen tijde , met JXoningHjk verlof, een Werk het licht zag ,getijteld: Het Regt des Konings op het Keizerrijk. Zij zogten de Ferèénigde Gewesten , die, zo zij fpraken , naa het bemagtigen der andere Nederlanden, aan de beurt

la

(*) d'Estrades, V. p. 444.'447« De WlTT » Bri*ven, II. D. bl.540 541.546.550- Zieover ditOctvverr. ons Tafereel, VI. Deel.

G 5

Staats-

Regei-

ring.»

Onderhands.

ling met Spanje.

Sluiten