Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 109

De Heer William Temple , Refident des Konings van Groot-Brittanje aan het Hof van Brusfel, kreeg last, zich heimlijk na den Haage te vervoegen (*). Temple was een Man van een verheven verftand en openhartig charafter , die de Wijsgeerte beoefende te midden van het behartigen der Staatszaaken; hij verfmaadde de wereld, waar in hij zich met luister wist te vertoonen ; te eerlijk, om gebruik te maaken van laage kunstftreeken der gemeene Staatkunde, zogt hij, te deezer gelegenheid, in het bijftaan des Gemeenebesis, te toonen, welk eene liefde edele Zielen voor de vrijheid voeden. Nauwlijks was deeze braave Engehchman met de Witt in gefprek geweest, of hij gevoelde die zamenftemming van gemoed, welke tusfchen groote Mannen plaats heeft. Zij kreegen voor elkander een vertrouwen , gefchikt om alle kunstenaarijen te verbannen , en handelden over Staatszaaken met dezelfde hartlijk heid , als twee Vrienden hunne bijzondere zaaker afdoen.

Temple itelde de Witt voor, het aangaan vai een befclïadigend Verbond tusfchen Engeland en di Staaten, om de Nederlanden te verlosfen , zich ge wapenderhand aankantende tegen den inval der Fran fchen. De Witt , die zich omzigtig ten aanzien van Frankrijk moest gedraagen, en nog niet ten vo

lei

derl. Hifi. XIII. b'. 379, De Witt, Brieven, IV. D. bl 561. S62. 594- 600.631. C*) Zie aldaar, bl. 609.

StaatsRegee-

RliNG.

De Ridder lEM' pie aan de Witt gezonden.

1

1 Temple'"* : onderhandeling" met de ■ WitT.

1

Sluiten