Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

StaatsRegee-

ïïS GESCHIEDENIS

opgefteld weezen , oogende op de woorden kragtdaadige middelen , die de fluitende Partijen bepaald hadden te zullen gebruiken , om den Vrede te verwerven. De Witt zogt, van den anderen kant, door zijne welfpreekenheid en den draai, welken hij aan de zaaken gaf, een middel, om zulks voor'toog des Konings van Frankrijk te vergoelijken. Maar, wanneer die Vorst de geheime Artykelen ontdekt hadt, klaagde hij bitter , dat zijne Bondgenooten, door hem met weldaaden opgehoopt, dusdanige (frikken fnanden, en Verbintenisfen tegen hem aangingen. De Witt verfchoonde zich met aantetoonen, dat men zich tot den tweeledigen voorflag bepaald, en voorts het plan van Prins Willem, van Fur, stemberg , aan 't Franfche Hof reeds bekend, gevolgd hadt; als mede, dat de Koning van GrootBrittanje het Verbond niet zou hebben willen tekenen, indien de Staaten 'er niet voor ingeftaah hadden , dat de Kofcing van Frankrijk zich aan den tweeledigen voorflag houden zou. De Witt hieldt Baande, dat de Koning zich kon verlaaten op de goede oogmerken der Sraaten : diezen onderfteunden zulks, den Koning in eenen Brief verzekeren, de, dat zij geen ander oogmerk hadden , dan de Sfiaanfchen te noodzaaken, hém de bedongene Plaatzen afteftaan, en het vergieten' van menfchenbloed te voorkomen. Lodewijk de XIV. fclleen te vrede' pet dit antwoord. Doch deeze Vorst, inwendig misnoegd , dat een Gemeenebest een plan gevormd hadt, om paal en perk te zetten aan zijne heersch-

zugt,

Sluiten