Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 127

Zee her field , en Sur opa bevredigd te hebben. Schoon hier in niet gezegd werd , dan 't geen met de waarheid overeenkwam , mishaagde deeze Gedenkpenning. De Prefident de Lamoginon maakte 'er , eenigen tijd daar naa, 1'cherpe aanmerkingen op bij den Zoon van den beroemden de Groot, wanneer hij als Afgezant der Staaten in Frankrijk kwam: de Romeinen, verklaarde hij, zouden, naa het verdelgen van Numancie en Carthago, van hunne overwinningen in geen grootfeher bewoordingen hebben kunnen fpreeken.

Nauwlijks was de Vrede te Aken gefloten , of Gastee Rodrigo bêvdijtigde zich , om olie in ,'t vuur te werpen. Hij ontdekte aan de Gevolmagtigden der Staaten, als in vertrouwen, „ dat hij, uit „ verfcheide Brieven , met naame uit die van den „ Hertog van Lotharingen , meende verzekerd te „ zijn, dat Frankrijk iets gewigtigs tegen de Staa» ,, ten in den zin hadt, ten deele tot uitvoeringeder „ oogmerken, die de Kroon, onveranderlijk, dagt „ hij, tegen de Nederlanden gevormd hadt; ten

deele, om zich te wreeken van de Veréénigde „ Staaten, die den voortgang zijner wapenen, door

,, het Drievoudig Ferbond , gefluit hadden." •

Van Beuningen, toen Afgezant der Staaten te Pa* rijs, voedde ook zorglijke gedngten over den aart en

inzigten van Koning Lodewijk den XIV. (*). .

Men vondt'er, die toen reeds te kennen gaven, dat 'er eene geheime verdandhoudiug plaats hadt tusfchen

(») Wagenaar, Faderl. flifll XIII. St. bl. 33a.

Staats.

Reces-

1ung.

Frank• rijks oogmerkenItraolen reeds door.

Sluiten