Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

StaatsRbgeering.

142 GESCHIEDENIS

ter Algemeene Staatsvergadering. De Raadpenfio. naris de Witt voerde het woord , en toonde, hoe onvoeglijk men 't bedrijf des Raads van Staate zogt te re^tvaardigen met de bekende geweldenarijen des jaars MDCL, en weder kragt fcheen te willen geeven aan een toen afgedwongen Befluit , 't welk, in 't volgende jaar, voor van geener waarde verklaard zijnde, nu als geen Wet kon aangevoerd worden. Voorts begeerde men ernstlijk, dat hetGefchrift des Raads , waar in de haatlijke Refolutie aangehaald was, aan denzelven mogt te rug gegeeven worden, om, naar gelegenheid van zaaken , veranderd , en, vooral, van de onverdraaglijke aanhaaling der meergemelde Refolutie , en der voorgaande Refolutien, daar op flaande, gezuiverd te worden. De Algemeene Maaten willigden den eisch der Staaten van Hol* land in. De vervaardigde Brieven gingen niet af, de bijzondere afdanking hadt voortgang, entegereeder, dewijl de Staaten van Holland aan weezen, dat zij hier door kwamen op het waare aandeel, 't welk zij in de gemeens lasten draagen moesten. De vermindering des Krijgsvolks itelde, eerlang, 's Lands Schatkist in ftaat , om bijna twee milhoenen oude fchulden aftedoen (*).

Men verwonden zich zeer , dat de Staaten van Holland in deezervoege de middelen ter verdeediging

ver-

(*) Aitzema , VI. D. bl. 575 — 666. Refol. Jioll. 1668. bl. 72. Wicque*. bij Brandt, Leven van de Rui* r«r, bl. 613. \

Sluiten